Nyt fra bestyrelsen maj 2019

Kære medlemmer.


Invitation til deltagelse i førstehjælpskursus og livreddende førstehjælp med brug af hjertestarter.

Kursuset afholdes lørdag den 17. august kl. 12.00 umiddelbart efter generalforsamlingen i feriekolonien ”Lyngborgen”, Ellinge Lyng, hvor generalforsamlingen afholdes.

På vor generalforsamling i 2018 var der stemning for, at vi iværksætter sådanne kurser i foråret, hvor evt. også nabogrundejerforeningen kan deltage.

Vi nåede det ikke i foråret, men vi har aftalt med Apropos kommunikation, der er specialister i sådanne kurser, at de afholder et kursus på ovennævnte dato umiddelbart efter Generalforsamlingen.

I den medsendte fil er der en beskrivelse af kursusforløbet og informationer om hvorledes afviklingen af kurset vil finde sted.

Prisen er kr. 200,00 pr. deltager som også omtalt på generalforsamlingen.

Vi har bestilt en instruktør og som beskrevet i omtalte medsendte fil, skal vi gerne være 20 deltagere for at det rent økonomisk er forsvarligt.

Vi beder derfor om, at alle der er interesserede i at deltage allerede nu retter henvendelse til undertegnede på mailadressen og her gælder princippet først til mølle.

Vi sørger for, som traditionen byder det, for forplejningen (frisksmurte sandwich), diverse forfriskninger, samt øl og vand.

Hjertestarter

Med hensyn til Hjertestarteren har vi igen fået afslag på ansøgningen om hjertestarter. Der er søgt igen med deadline 1.9.2019.

Men vi har mistet troen på at vi får bevilget en sådan, hvorfor bestyrelsen vil foreslå, hvis vi igen får afslag, at vi selv anskaffer en hjertestarter, idet vi jo er i et område hvor ambulancerne ikke kan fremkomme i tide, og vi har mange besøgende i området samt medlemmer af foreningen som med anskaffelsen vil opleve en større tryghed, end den vi har i dag.

Vi medsender et tilbud på hjertestarter og skab til orientering.

Bestyrelsen er vidende om, at der findes mange udgaver af hjertestarteren og mange differencerende priser. Tilbuddet er derfor til orientering og en information om hvilket prisniveau vi er oppe imod.

Bestyrelsen vil, hvis forslaget bliver vedtaget, undersøge markedet og vælge en af god kvalitet, der kan anbefales af dem, der har forstand på hjertestartere samt kvalitet og priser.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Christoffersen
Formand

Similar Posts