Nyt fra bestyrelsen april 2023

Vinteren i Ellinge Strand er forløbet forholdsvis fredeligt. Vi har ikke oplevet store storme og oversvømmelser. Desværre har vi været udsat for indbrud på en af Syrenvejs stikveje.

Der er kommet meget store huller i vejene, som vil blive ordnet så snart frosten er væk. Fortsæt venligst med at køre langsomt på vejene – også når hullerne er lavet. Ifølge vores servitutter må der højst køres 20 km/t dels af hensyn til mennesker og dyr og dels for at spare penge på reparation af vejene.

Det ikke usædvanligt, at grundejere placerer sten eller træstubbe i rabatten for bl.a. at forhindre biler i at parkere eller i at 2 biler passerer hinanden. Men det er ulovligt, og grundejeren risikerer at skulle betale erstatning, hvis en person eller bil kommer til skade på „din“ sten/stub.

Rabatterne er en del af vejarealet og tilhører derfor grundejerforeningen og ikke den enkelte grundejer – som dog har pligt til at vedligeholde rabatten.
Læs mere her i artiklen fra FDM – og lad os diskutere det på generalforsamlingen d.27. august.

https://fdm.dk/nyheder/bilist/2023-01-husejere-bruger-sten-ulovligt-kamp-mod-bilister

Hjertestarteren sidder på væggen lige indenfor hos Syrenvej 17. Den er endnu ikke registreret på hjertestarter App’en. Så fortæl gerne jeres familie og venner at den findes.

Godkendelse af nybygninger. Bestyrelsen har påtaleret mht. nybygninger af alle slags og skal derfor godkende sådanne inden bygning påbegyndes. Ansøgning med tegninger skal sendes til formand Kim Pouelsen på foreningens mail: gf@ellingestrand.dk Er der nogle ejere, der har bygget uden bestyrelsens tilladelse, beder vi om, at de fremsendes nu, så vi kan give tilladelsen og have akterne i vores arkiv.

Gl. Kongevej 42 har fået kontakt til Naturagenterne, som gerne vil arrangere en grundvandring på udvalgte sommerhusgrunde for at fortælle, hvordan man konkret kan skabe mere natur på sin grund. Vandringen varer 1-2 timer og er gratis:

Sommerhusgrundvandring lørdag d. 26. august
Vi indbyder til en sommerhusgrundvandring lørdag d. 26. august kl. 10 (dagen før generalforsamlingen). Her vil en af ’naturagenterne’ fra Danmarks Naturfredningsforening på udvalgte grunde fortælle, hvordan man konkret kan skabe mere natur på sin sommerhusgrund. Man kan også få mere at vide om bl.a. lyng, biodiversitet, hjemmehørende og invasive arter. Arrangementet er tænkt at vare 1-2 timer. Tanken er at vi kan inspirere hinanden, så alle kan være med.

Et par har meldt sig til at lade deres grunde være med i arrangementet. Vores grunde er forskellige bl.a. med hensyn til lys, fugtighed, beplantning m.m. Det vil være fint med et par mere. Så hvis I har lyst til at lade jeres grunde være med på dagen, så må I gerne skrive til madsolejensen@gmail.com
I forbindelse med generalforsamlingen bliver der udsendt en mere detaljeret indbydelse med besked om mødested.”

HUSK BRODAG: lørdag d. 6. maj 2023 kl. 10
Vi mødes ved broen og fordeler os i følgende arbejdshold:

broreparation, strandrydning, opsætning af ny bænk på stranden, plantning af sommerblomster, sten på Gl. Kongevejs overdækkede grøft.

Husk gerne arbejdshandsker – og waders, hvis du vil på broholdet,

Efterfølgende samles vi til sandwichs og drikker en øl eller sodavand.

Af hensyn til planlægning bedes du sende din/jeres tilmelding på en mail til l.a.stilling@gmail.com– inden den 1. maj.

Similar Posts