Nyt fra bestyrelsen april 2019


Broarbejde

Lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00 vedligeholder vi broen.

Vi har checket broens generelle tilstand efter den sidste storm, hvor den igen blev oversvømmet og tre fag blev blæst væk.

Vi har på trods af vore anstrengelser ikke kunne finde de forsvundne fag og selv om vor entreprenør Jesper Jensen har kørt rundt i sumpområderne, har vi ikke kunne finde fagene.

Broen er derfor ikke farbar, hvorfor vi har bestilt nye vanger og brædder til broen, men det betyder, at vi denne gang skal have alle mand af huse for at vi kan nå et genetablere broen.

Vi har brug for mobile slagboremaskiner idet vi denne gang bolter fagene fast til beton ringene, således at vi undgår at de bliver blæst væk hver gang vi får en storm.

DET er vigtigt at alle møder op og hjælper ellers må vi se i øjnene at vi skal bestille professionelt hjælp udefra. Hvilket vil belaste vor økonomi i voldsom grad.

Bestyrelsen sørger igen for lækre sandwich og øl og sodavand.

Generalforsamling 2019

Vi beder alle være opmærksom på vor generalforsamling som i år afholdes:
Lørdag d. 17. august 2019, kl. 10.00 I feriekolonien Lyngborgen (Ellinge Lyng)

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af Generalforsamlingen. Forslag skal fremsendes skriftligt.

Vi fremsender den officielle indkaldelse med formandens beretning i løbet af juni, juli måned.

Årsregnskab

Vi fremsender til orientering det reviderede årsregnskab for 2018.
Regnskabet viser et overskud på kr. 2.454,56, og en balance på kr.194.836,98

Kontingent for 2019.
Som vedtaget på vor Generalforsamling i 2013, har vi etableret betalingsservice vedrørende indbetaling af kontingentet, som startede op i 2014.

Kontingentet er, som besluttet på generalforsamlingen i 2018, kr. 1.000,00, og trækkes via betalingsservice den 1. april 2018 og til dem, der endnu ikke har tilmeldt sig, har vi fremsendt indbetalingskort, hvor der er mulighed for at tilmelde sig til betalingsservice. Den gode nyhed er, at næsten alle har betalt hvilket er en markant forbedring i forhold til tidligere.

Hjemmesiden

Vi vil forsat arbejde på at få vor hjemmeside opdateret med alle relevante oplysninger. Hjemmesiden har følgende adresse: https://gl.wostst2.dk

Adresseliste over foreningens medlemmer

Der har været en del ændringer i adresselisten, hvorfor vi fremsender en ajourført liste dateret den 16.04.2019.
Er der rettelser vi ikke har fået med, beder vi venligst om, at der rettes henvendelse til foreningens kasserer på mailadressen:lonechris@youmail.dk

Skiltning

På grund af vejrlig har vi ikke fået udskiftet alle gamle skilte, dette vil ske i løbet af foråret/sommeren.

Vedligeholdelse af vore veje.

Vi har igen gennemgået vore vejes tilstand og repareret og saltet så vore veje skulle være i så god stand som muligt.

Vedtægter og Ordensreglement

Vi har igen, både på generalforsamlingen og efterfølgende, modtaget opfordringer til at udsende en påmindelse om beskæring af træer og buske, samt overholdelse af farthastighederne på vore veje.

Vi har mange familier med små børn, ligesom vi har besøg af mange børnebørn i området. Vi opfordrer derfor kraftigt til at hastighederne bliver sat ned, således at vi alle trygt kan færdes i området.

Vi medsender vore vedtægter og ordenreglementet med en venlig opfordring til at alle følger bestemmelserne heri.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Christoffersen
Formand

Similar Posts