Nyt fra bestyrelsen december 2021

Kære medlemmer.
Hermed fremsender vi information om de tiltag bestyrelsen og de nedsatte arbejdsgrupper er fremkommet med.


Fra arbejdsgruppen vedrørende kloakering

Kære grundejere i Grundejerforeningen Ellinge Strand og grundejere på den øverste del af Syrenvej 2 – 14.

Arbejdsgruppen, der blev nedsat på sidste generalforsamling, har arbejdet ihærdigt med at finde kloakmestre, der vil forestå vores kommende tilslutning til kloaksystemet.

De fleste kloakmestre har meget travlt i vores område!
Vi har fundet frem til 3 gode tilbud på udførelsen af arbejdet. I skal dog selv kontakte den enkelte kloakmester for at få et tilbud specielt for jeres tilslutning, idet der ikke kan laves en fælles pris, da forholdene på de enkelte grunde er meget forskellige.

Tal gerne med jeres naboer og andre på vejen, da de opgivne priser er givet under forudsætning af, at mindst 10 grundejere vælger den samme kloakmester. Jord, Beton & Anlæg gav oprindelig deres tilbud under forudsætning af, at der var 80 tilslutninger. De har dog senere rettet dette til 10-15, hvis der er ”Flow” i arbejdet, så der kan laves flere tilslutninger, når maskinerne er kørt ud.

Vi medsender en sammenlignings oversigt over tilbuddene samt de 3 tilbudsbreve, som er modtaget.

Vær opmærksom på, at prisen fra Jord, Beton & Anlæg er uden moms, mens de 2 andre er med moms. I oversigten er alle priser dog udregnet med moms for at lette overblikket.

Vi håber dette kan hjælpe med at finde den rette løsning for den enkelte.

Hilsen Arbejdsgruppen

Prisoplysninger fra Kloak-entreprenører

Oversigt-over-kloakeringspriser

Tilbud fra JORD – BETON & ANLÆG A/S

Tilbud-Jord-og-beton-anlaeg

Tilbud fra Overgaard Murer og Kloak aps

Tilbud-Overgaard-Murer-og-Kloak

Tilbud fra Poul-Henning Larsen

Tilbud-Poul-Henning-Larsen

Hjemmesiden

Bestyrelsen har også nedsat en intern arbejdsgruppe, der i samarbejde med vor Web administrator Nis Sørensen, WEBogSEO har taget initiativ til at opdatere vor hjemmeside med et mere tidssvarende layout.

Vi har i samme forbindelse  registreret hjemmesiden hos DK-Hostmaster til Grundejerforeningen Ellinge Strand.

Det har umiddelbart været et større arbejde end arbejdsgruppen havde forudset, men nu er hjemmesiden klar, og vi skal beklage at den ikke har været tilgængelig i de sidste par dage, som var foranlediget af de omstillingsprocedurer vi skulle igennem fra vor tidligere udbyder.

Hjemmesiden er vi lidt stolte af og den fremstår meget overskuelig med et flot layout.
Der mangler lige et par justeringer, men arbejdsgruppen syntes, at vi godt kan frigive den nu, så kommer de efterfølgende justeringer i løbet af de nærmeste par dage.

Redningskrans på stranden

Bestyrelsesmedlem Lene Holst Merrild havde på bestyrelsens vegne påtaget sig opgaven med at ansøge Tryg Fonden om et sponsorat på en redningskrans til vores strand. Dette blev imødekommet med en imponerende ekspeditionstid og vi fik leveret både stander og redningskrans umiddelbart efter vor ansøgning.

Redningskransen som er afbilledet under vor private Facebook gruppe er nu opsat og fremstår meget synlig fra stranden.

Redningskrans, Ellinge Strand

Afslutning

Bestyrelsen håber på at ovennævnte informationer fra arbejdsgruppen vedrørende kloakering vil hjælpe vore medlemmer med at kunne overskue de priser, der er for kloakering hos de enkelte medlemmer.

Bestyrelsen vil samme forbindelse takke arbejdsgruppen for deres store arbejde med at indhente tilbuddene fra de omtalte entreprenører.

Slutteligt vil bestyrelsen ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig Jul samt et godt fremgangsrigt og fredfyldt Nytår, med håbet om at denne
Corona djævel snart forsvinder, og vi atter kan færdes frit i vort skønne område.

Pas nu på jer selv og jeres kære.

Mange hilsner
På bestyrelses vegne
Jørgen Christoffersen
Formand
Grundejerforeningen Ellinge Strand

Similar Posts