Oplysninger vedrørende bygninger, nybygninger samt om- og tilbygninger

Vedrørende Grundejerforeningen Ellinge Strands Ordensreglement, vedtægter og servitutter

Ifølge Grundejerforeningen Ellinge Strands Ordensreglement, vedtægter og servitutter er det ikke tilladt at have mere end ét beboelseshus med tilhørende udhuse og anneks og kun til beboelse for én familie.

Der må ikke forefindes mere end et køkken pr. parcel.

Grundejerforeningen Ellinge Strand er påtaleberettiget, hvorfor man ikke må opføre nybygninger eller ombygge eksisterende bygninger uden ansøgning til kommunen og bestyrelsen for grundejerforeningen.

Skure såsom udhuse og carporte kan opføres uden byggetilladelse fra kommunen, hvis det samlede areal ikke overstiger 50m². Overskrides de 50m² kræves der byggetilladelse.

Opførelse heraf skal godkendes af Grundejerforeningen som er påtaleberettiget i alle sager.

Alle bygninger til beboelse kræver byggetilladelse fra kommunen og bestyrelsen for grundejerforeningen. Er bygningen til beboelse, skal bygningsreglementet overholdes.

Ovennævnte information er beskrevet for at der ikke skal opstå misforståelser, med hensyn til Grundejerforeningen Elling Strands påtaleret og praktiske forhold i forbindelse med eventuelle nybygninger, om- eller tilbygninger.

Links

Bolius: Regler for annekser og hytter
Byg&Miljø: Om byggeansøgninger
Bygningsreglementet: Administrative bestemmelser
BBR: Om dit ansvar som ejer
Pjece om opførelse af sekundær bebyggelse
Regler for bebyggelse på sommerhusgrunden