Servituter

Der er tinglyst mange servituttet på Grundejerforeningens parceller, hvilket skyldes de forskellige udstykninger, der har fundet sted. Servitutterne omhandler veje, broen, udstykninger, grundejerforening og meget mere. Servitutterne er stort set enslydende på parcellerne.

Der henvises til, at man læser de servitutter, der er på ens ejendom.

De kan læses på www.tinglysning.dk