Servituter

Der er tinglyst mange servituttet på Grundejerforeningens parceller, hvilket skyldes de forskellige udstykninger, der har fundet sted. Servitutterne omhandler veje, broen, udstykninger, grundejerforening og meget mere.

Der henvises til, at man læser de servitutter, der er på ens ejendom.

De kan læses på www.tinglysning.dk

Indsigelse vedr. vurderingsstyrelsens foreløbige ansættelser af grundværdier pr. 1.1. 2020

Indsigelse-2024-grundvaerdi-2020

Servitut vedrørende overdragelse af veje og påtaleret af 2. november 1972