Nyt fra bestyrelsen juni 2021


Kloakering i vort område

Nedenstående er de informationer der er nævnt i Odsherred Forsynings brochure.

Det sørger Forsyningen for

Odsherred Forsyning koordinerer gravearbejdet med den nye kloakledning ude i vejen og fører en stikledning frem til skel ved de enkelte sommerhuse.
I nogle tilfælde placerer Forsyningen også en brønd på grunden.

Det skal du sørge for

Som grundejer skal du selv sørge for tilslutningen til den nye kloakledning.
Arbejdet inde på grunden skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Et er vigtigt, at kloakmesteren indsender en færdigmelding til Odsherred Kommune for at dokumentere, at tilslutningspligten er opfyldt.

Slut med spildevandstanken

Når du er koblet på den nye kloakledning, skal den gamle spildevandstank på grunden sløjfes. Spørg kloakmesteren, om den kan fyldes med grus eller eventuelt genbruges til opsamling af regnvand.

Inden tanken sløjfes, skal den tømmes en sidste gang. Kontakt Odsherred Forsyning for at bestille sluttømning.
Sluttømningen er allerede betalt gennem dit abonnement til tømningsordningen.

Kun spildevand i kloakken

Det er kun spildevandet fra din ejendom, der må tilsluttes det nye kloaksystem.
Spildevand er for eksempel afløb fra toilet, badeværelse og køkken.

Du skal selv stå for håndtering af regnvand fra tage og områder med fliser.
Vandet kan enten afledes til en faskine under jorden, et regnbed eller blot en lavning i græsplænen.

Hvad koster det?

Når den nye kloakledning er klar, og der er mulighed for at tilslutte dit sommerhus, skal du betale et tilslutningsbidrag til Odsherred Forsyning. Ca. 40.000, – kr.
Derudover skal du betale for arbejdet på din egen grund.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget skal betales, når stikledning eller afløbsbrønd er færdig, og du har mulighed for at aflede dit spildevand.

Du modtager et brev fra Forsyningen om hvornår du må få tilsluttet dit spildevand.
Tilslutningsbidraget er lovbestemt og reguleres årligt.
Se gældende takstblad på forsyningens hjemmeside.

Betalingsaftale

Du kan ansøge Odsherred Forsyning om en 3-årig betalingsaftale for selve tilslutningsbidraget.

Arbejde på egen grund

Du skal også betale for kloakeringen på egen grund. Du skal selv bestille arbejdet hos en autoriseret kloakmester. Prisen afhænger af de faktiske forhold på din grund.

Vandafledningsbidrag

Når sommerhuset er kloakeret, udtræder du som kunde af tømningsordningen, og indtræder som kunde i Odsherred Spildevand A/S, som opkræver det årlige vandafledningsbidrag.

Bidraget er opdelt i en fast del og en variabel del, som afhænger af dit vandforbrug.
Taksterne reguleres årligt og kan ses på forsyningens hjemmeside.

Mulighed for dispensation

Hvis du har et nyere godkendt nedsivningsanlæg, kan du søge Odsherred Kommune om dispensation for tilslutning til den offentlige kloak, indtil det eksisterende anlæg er 10 år gammelt
Kontakt Odsherred Kommunes center for Plan, Byg og Erhverv.

Mange hilsner
På bestyrelses vegne
Jørgen Christoffersen
Formand
Grundejerforeningen Ellinge Strand

Similar Posts