Nyt fra bestyrelsen april 2020

Kære medlemmer.

Hermed opdatering fra bestyrelsen.


Broarbejdet den 9. maj 2020

Vi har tidligere udsendt information om afholdelse af vor traditionelle BRODAG lørdag den 9. maj 2020.
Vi har checket broens generelle tilstand efter vinterens storme, og alt ser godt ud, og der er ingen arbejder eller reparationer, der er nødvendige lige nu.
Derfor har bestyrelsen besluttet under hensyntagen til den alvorlige situation vi befinder os i med angrebet af Corona virussen, at annullerer brodagen, selv om vi havde set frem til det hyggelige samvær, der altid er.
Med hensyn til afholdelse af den ordinære generalforsamling den 15. august 2020 vil vi afvente myndighedernes udmeldinger og herefter tage stilling til, om vi kan afholde denne på betryggende vis.

Vedligeholdelse af vore veje

Som alle sikkert har konstateret, har vi repareret Gl. Kongevej, Syrenvej og Toftevej og der vil i løbet af kort tid blive lagt salt ud på vejene for at begrænse støvgenerne.

Dræn og brønde

Vi har samtidigt bedt Alex Slamsugning gennemspule vore 14 drænbrønde som vi tidligere har gennemgået og vi har kontrolleret afløbene og det ser ud til at alt fungere.
Vi skal endnu engang bede de medlemmer, der ikke har fået opremset deres grøfter at få dette foretaget så vi ikke fremover får problemer med opstammet vand på grund af manglende vedligeholdelse, som vi oplevede det i år.

Kontingent for 2020

Kontingentopkrævninger er udsendt og opkrævet den 1. april 2020 og rigtig mange har betalt, hvilket er en rigtig positiv udvikling som betyder at foreningens kasserer har ganske få problemer og vi er sikker på, at de sidste få indbetalinger kommer i løbet af kort tid.

Hjemmesiden

Hjemmeside er opdateret med alle relevante oplysninger. Hjemmesiden har følgende adresse: https://ellingestrand.dk

Adresseliste over foreningens medlemmer

Husk at fremsende ændringer til undertegnede hvis der er ændringer i de oplysninger, vi tidligere har modtaget.

Skiltning

Vi har udskiftet alle gamle skilte, og vi mangler kun enkelte nye og dette vil ske når vi har overblik over udviklingen med Corona virussen.

Vedtægter og Ordensreglement

Vi har igen modtaget opfordringer til at udsende en påmindelse om beskæring af træer og buske, samt overholdelse af farthastighederne på vore veje.

Vi har især i denne Corona tid mange familier med børn i området. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at hastighederne bliver sat ned, således at vi alle trygt kan færdes i området.

Vi håber alle har haft en god Påske på trods af den vanskelige situation vi alle befinder os i.
Pas nu godt på jer selv og jeres kære.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Christoffersen
Formand

Similar Posts