Til nye medlemmer

Hjertelig tillykke med jeres nyerhvervelse.
Vi håber I får rigtig meget glæde af jeres ejendom og byder jer velkommen, her i vores skønne område.

Der er et par praktiske ting vi gerne vil informere om.

Jeres navne og mailadresse opdateres i vores database, og vi beder derfor om, at I kontakter formand/kasserer hvis adresse-, telefon-  eller mailadresse ændres.
Ligeledes beder vi om jeres tilladelse til, at vi må anvende oplysningerne til fremsendelse af informationer og indkaldelser til generalforsamling, brodag mv.

Foreningens medlemmer skal give tilladelse til at listen må distribueres til alle medlemmer, således, at vi hurtig kan kontakte hinanden ved eventuelle skader, indbrud eller lignende.
Vi håber I også vil give os tilladelse til at sætte jer på listen. Kontakt gerne formanden, hvis I ikke kan give tilladelse til dette.

Grundejerne har pligt til at være medlem af grundejerforeningen, som det fremgår af vedtægterne. Indmeldelsesgebyret er kr. 300,00, som bedes indbetalt på foreningens konto i danske Bank, reg.nr. 9570, kontonr. 12999003.

Foreningens kontingent er pt. Kr. 1.000,00 om året, og betales senest 1. april

Vi gør opmærksom på, at opdelingeller udstykning af grunden ikke er tilladt ifølge vores servitutter, samt at parcellen kun må benyttes til beboelse af een familie pr parcel  

Erhvervsmæssig udlejning er ikke tilladt, som det fremgår af vort ordensreglement, vedtægter og servitutter.  

Ønsker I at bygge skal kommunen selvfølgelig godkende byggeriet, men derudover skal I søge bestyrelsen om godkendelse inden byggeriet påbegyndes ved fremsendelse af tegninger og beskrivelser af byggeriet (se også afsnittet om byggereglement). Skønnes det at vores veje kan blive beskadiget under arbejdskørsel skal der betales et depositum på 5.000 kr., som tilbagebetales, hvis der ikke sker skade.

Grunderforeningen Ellinge Strand ved dens bestyrelse har påtaleret ved overtrædelse af ovennævnte regler og betingelser, og vi beder derfor om, at I gennemlæser både vedtægterne og ordensreglementet, således at I er orienteret om de regler, der er vedtaget i Grundejerforeningen. Yderligere henvises til de servitutter, der er tinglyst på jeres matrikel, og som i øvrigt er gældende for alle i foreningen.

Har I spørgsmål   er I meget velkomne til at kontakte bestyrelsen via kontaktformularen.

Rigtig hjertelig velkommen.