Nyt fra bestyrelsen juli 2023

Jesper Jensen reparerede i foråret Syrenvej og Gl. Kongevej. De blev meget fine, men desværre var der problemer med at ”skrabe” gruset på vejene, fordi de nye kloakdæksler ligger så højt på vejmidten, at maskinerne støder på dem. Vi måtte derfor have flere læs ekstra grus lagt på vejene. Der er allerede kommet huller i vejene, som vi opfordrer grundejerne til at fylde med det grus, der er lagt på hjørnerne ved stikvejene.
Fortsæt venligst med at køre langsomt på vejene. Der må højst køres 20 km/t dels af hensyn til mennesker og dyr og dels for at spare penge på reparation af vejene.

Det er ikke tilladt af parkere på vores veje. Vejene skal af hensyn til redningskøretøjer, skraldebiler og andre store biler holdes frie og tilgængelige.

Som bekendt skal vi fra 1.11.23 sortere vores affald i flere kategorier. Vi får 3 nye beholdere til papir, metal, glas, pap og plastik/mad og drikkekartoner, udover den beholder, vi allerede har til mad og restaffald. Tekstiler og farligt affald skal fortsat afleveres på genbrugsstationerne. De nye beholdere bliver leveret i september/oktober. Der er mulighed for at 2 naboer med fælles skel, kan deles om alle 3 beholderne eller nøjes med at dele 1 eller 2 (ikke mad/restaffald). Hvis man enes om det, skal det meldes til kommunen. Se vedlagte skrivelse fra kommunen.

Der kan læses mere på kommunens hjemmeside: Nye affaldsordninger 2023.

Husk at skraldespandene skal stå på egen grund (ikke i rabatten), og skal placeres max. 5 m. fra vejen på et fast underlag.
Bestyrelsen har spurgt 2 snedkere om de vil give tilbud på at lave et ”skjul” til 4 spande. Tilbuddet vil blive rundsendt så man kan bestille individuelt. A

Afbrændingsforbudet, der blev indført 15.6. er ophævet igen d. 30.6. men det er som altid aldrig lovligt at afbrænde haveaffald uanset afbrændingsmåden, og i henhold til vores ordensreglement er det forbudt at tænde bål på parcellerne eller på grundejerforeningens arealer, uanset hvilke afbrændingsregulativ kommunen/brandvæsnet måtte have. Dette gælder også de populære bålfade.


Sommerhusgrundvandring lørdag d. 26. august kl. 10 med start på Gl. Kongevej 42.

Lørdag d. 26. august kl. 10 (dagen før generalforsamlingen), har vi, som vi tidligere har fortalt om, arrangeret en grundvandring.

På rundturen kan man blive inspireret til, hvordan man skaber mere natur på sin fritidshusgrund og få mere at vide om bl.a. lyng, biodiversitet, hjemmehørende arter og invasive arter. Vi får hjælp af Henrik Grüttner, der er en af de seniorer, som blev uddannet som ”naturagent” gennem et samarbejde mellem Odsherred kommune og Danmarks naturfredningsforening. Henrik er en god og spændende formidler, som nogle af os oplevede i maj, da der var workshop om vilde sommerhusgrunde.

Arrangementet er tænkt at vare 1-2 timer. Køreplanen er, at vi mødes på Gl. kongevej 42 og fortsætter med nabogrunden Syrenvej 23 og derefter Syrenvej 17 og bagefter Gl kongevej 30 og 28.
Det er for alle, som synes det er interessant, og man behøver ikke tilmelde sig – bare mød op.

Bedste hilsener
Lise og Mads Ole Gl. kongevej 42


HUSK generalforsamling søndag d. 27. august 2023 kl. 11 på Lyngborgen.

På gensyn
Bestyrelsen


Godkendelse af nybygninger. Bestyrelsen har påtaleret mht. nybygninger af alle slags og skal derfor godkende sådanne inden bygning påbegyndes. Ansøgning med tegninger skal sendes til formand Kim Pouelsen på foreningens mail: gf@ellingestrand.dk

Er der nogle ejere, der har bygget uden bestyrelsens tilladelse, beder vi om, at anmodning fremsendes nu, så vi kan give tilladelsen og have akterne i vores arkiv.


Hjertestarter findes frit tilgængelig på Syrenvej 17.

Similar Posts