Nyt fra bestyrelsen februar 2021

Kære medlemmer.


Årsregnskabet for 2020

Vi fremsender det reviderede årsregnskab med balancen til orientering samt det på generalforsamlingen godkendte budget for 2021.

Der er et par poster som vi ikke havde med i budgettet og som har forøget vor indtjening, idet det er lykkedes for os at forhandle en aftale på plads med beboerne på Syrenvej 2-14, som vi orienterede om på generalforsamlingen.

Herudover har vi fået en indtjening ved at opkræve 500,00 kr. pr. forespørgsel fra ejendomsmæglerne, der har formidlet salget af sommerhuse i vort område.

Vi har fået indskud fra vore mange nye medlemmer af foreningen, og i alt har det betydet kr. 7.364,50 i større indtægter.

Vi har sparet kr. 2.763,16 i forsikringer
Vi har sparet kr. 801,29 i kontorudgifter
Vi har sparet kr. 691,30 i omkostninger til generalforsamlingen
Vi har sparet kr. 483,60 til bestyrelsesmøder

Vi har desværre haft forhøjede udgifter på 4.143,75 til reparation af vore dræn, drænbrønde og vore veje, og så har de pludselig ændringer i bankgebyrer ikke været til at forudse, og her er der en merudgift på kr. 2.487,40.

Bestyrelsen har derfor besluttet at opsige vort bankarrangement med Spar Nord efter vor resultatløse henvendelse til dem om de mange gebyrer, der pludseligt er blevet indført.

Som det fremgår af regnskabet, er det på trods af disse forhold lykkedes at komme ud med et overskud på kr. 2.542,47 i forhold til budgettet.

Facebook side

Som vi tidligere orienterede om, har vi oprettet en ny Face Book side for foreningens medlemmer som bestyrelsen administrerer og som skal bruges til kommunikation medlemmerne imellem – ikke som talerør for bestyrelsen.
Gruppe er oprettet og man kan tilmelde sig ved at gå ind på vor hjemmeside og finde Privatgruppen: Grundejerforeningen Ellinge Strand og anmod om medlemskab, så går det hele automatisk.
Der findes nu en lukket og en åben gruppe på hjemmesiden med samme navn: Grundejerforeningen Ellinge Strand.

Brodag

Husk brodagen den 15. maj 2021.
Vi afholder reparation af den eksisterende bro på denne dato og bestyrelsen vil traditionen tro foranledige, at der bliver serveret friske sandwich og forfriskninger, men herom nærmere når vi nærmer os datoen.
Desværre ved vi jo ikke hvor langt myndigheden er nået med vaccinationerne og om forsamlingsforbuddet bliver ophævet til den tid.

Omfattende vedligeholdelse af den eksisterende bro

Bestyrelsen har vurderet de store omkostninger, der er ved en omfattende vedligeholdelse af den eksisterende bro, set i forhold til vore stadig stigende udgifter til vedligeholdelse af vore grøfter, dræn og veje og vil derfor ved vort kommende bestyrelsesmøde overveje tidshorisonten og om der findes alternative løsninger.

Generalforsamling lørdag den 21. august 2021, kl. 10.00

Husk at sætte kryds i kalenderen på denne dato.
Indkaldelse vil blive fremsendt i god tid inden, og igen er vi afhængige af om myndighederne har fået styr på Corona Pandemien og vaccinationerne.
Vi krydser fingre og håber på det bedste. Ellers må vi afholde generalforsamlingen virtuelt.

Dræn og brønde

Alex Slamsugning har oprenset og spulet en del af vore 14 drænbrønde som vi tidligere har gennemgået og orienteret om.

Desværre har Alex Slam været travlt optaget med arbejdet med de nye kloakker i området og der har derfor ikke være mulighed for at sende de to vogne som er nødvendige på grund af afstanden til Pinsestien, men ifølge vor opfølgning dags dato, er der nu afsat tid til at få renset brøndene på Pinsestien inden for den nærmeste fremtid.

Kontingent for 2021

Kontingentopkrævninger bliver udsendt som tidligere den 1. april 2021, og til nye medlemmer vil der fra Nets/Betaingsservice blive udsendt en opkrævning, hvor der er mulighed for at tilmelde sig betalingsservice.

Skiltning

Vi har udskiftet alle gamle skilte, og vi mangler kun at flytte og udskifte et par skilte. der er blevet påkørt. Skiltene beror hos formanden og vil blive udskiftet når vejret bliver lidt bedre.

Spærring af Gl. Kongevej ved nr. 40

Efter vor fremsendelse af ansøgning om spærring af vejen og det tidligere modtaget svar fra Kommunen som vi har informeret om, har vi rykket for svar, men dog uden et resultat.

Vi håber i alle har det godt og passer på jer selv i disse Coronatider.

Mange hilsner
På bestyrelsens vegne
Jørgen Christoffersen
Formand

Similar Posts