Nyt fra bestyrelsen, februar 2024

Efteråret og vinteren i Ellinge Strand har været regnfuld og med en del sne og storm. Broen har til tider været oversvømmet og vi har måttet sætte nye brædder på nogle steder.

Aarsleff har i vinter gennemgået og repareret vejene, som led i deres årsopfølgning efter kloakeringen. De har nu endeligt afsluttet deres arbejde hos os.

Der er igen kommet store huller i vejene nogle steder. Disse vil blive ordnet så snart frosten er væk af vores nye vejmand mv. L & B Entreprise, der også har spulet rørene på Pinsestien og som til sommer vil rense vores brønde. L & B Entreprise vil også i nærmeste fremtid lægge nye grusbunker ud på diverse hjørner – og i år også på Toftevej ved nr. 34. Brug venligst dette grus til at fylde hullerne på vejene. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at holde vejene fremkommelige. Der vil også blive lagt grus ved indgangen til broen, hvor vandet har skyllet meget grus væk.

Fortsæt venligst med at køre langsomt på vejene. Ifølge vores servitutter må der højst køres 20 km/t dels af hensyn til mennesker og dyr og dels for at spare penge på reparation af vejene.

Alle har fået tilsendt ”Den lille grønne” brochure udsendt af kommunen. Her kan læses om alle regler for affald mv. Heri står, at der må laves bål – vær opmærksom på, at det må man ikke i vores område ifølge vores reglement – ingen former for åben ild!

Det fremgår også at der ikke fremover vil blive hentet haveaffald, men at man selv skal køre det væk eller sprede det på sin grund. Vi henstiller til, at man ikke laver store kvasbunker, men gerne mindre – dette igen pga. brandfare.

Læs også der eller på kommunens hjemmeside, hvordan vores nye skraldespande skal placeres på egen grund og på fast underlag.

Vær opmærksom på at klage, hvis de nye ejendomsvurderinger 2022 ikke tager højde for at vores grunde ikke kan deles. Dette kan betyde for høje grundværdier. Man kan se servitutterne på hver ejendom på  www.tinglysning.dk Se efter en deklaration af 9.dec 1960, hvoraf det fremgår af §2, at “ingen parcel må udstykkes med mindre netto-areal end 2.500 m2 og hverken udstykkes eller bebygges før henholdsvis udstykning- og byggeplan er forelagt den påtaleberettigede (GF Ellingestrand) og godkendt af denne.”

Og dette kommer næppe til at ske!

Godkendelse af nybygninger. Bestyrelsen har påtaleret mht. nybygninger af alle slags og skal derfor godkende sådanne inden bygning påbegyndes. Ansøgning med tegninger skal sendes til formand Kim Pouelsen på foreningens mail: gf@ellingestrand.dk

Er der nogle ejere, der har bygget uden bestyrelsens tilladelse, beder vi om, at de fremsendes nu, så vi kan give tilladelsen og have akterne i vores arkiv.


BRODAG: lørdag d. 4. maj 2023 kl. 10:30.

Vi mødes ved broen og fordeler os i følgende arbejdshold:
broreparation, strandrydning, maling/istandsættelse af bænke, plantning af sommerblomster, sten på Gl. Kongevejs overdækkede grøft.

Husk gerne arbejdshandsker – og waders, hvis du vil på broholdet,

Efterfølgende samles vi til sandwichs og drikker en øl eller sodavand.

Af hensyn til planlægning bedes du/I tilmelde dig/jer på en mail til l.a.stilling@gmail.com senest d. 28. april


HUSK ordinær generalforsamling bliver afholdt lørdag d. 24. august kl. 11. Sæt allerede nu X i kalenderen! .


Similar Posts