Nyt fra bestyrelsen november 2022

Generalforsamlingen i august var også i år velbesøgt med næsten 50 deltagere. Vi havde en god og inspirerende diskussion. Bestyrelsen har siden arbejdet videre med de emner, som blev bragt op.

Bestyrelsen har med hjælp fra vores eksterne webmaster Nis Sørensen lavet et nyt mailsystem, så vi har ét sted, hvor alle de mange mails bestyrelsen modtager kan samles. Der arbejdes også på at lave et digitalt arkiv hvor foreningens tidligere og kommende akter kan gemmes og tilgås på en overskuelig måde. Endelig er hjemmesiden blevet opdateret. Besøg den en gang imellem – der er mange nyttige oplysninger.

Dræn, der befinder sig på grundejerforeningens ejendom renses sidst i november af foreningen. Undtaget bliver de nye dræn på Gl. Kongevej, som formodes ikke at trænge endnu. Foreningen har ikke længere grøfter, da Gl. Kongevejgrøften nu er overdækket. Alle andre grøfter og dræn, der er på ejernes parceller, skal ejerne selv holde i stand. Der er ikke hjemmel i vedtægterne til at foreningen kan blande sig i denne vedligeholdelse.

Flere søm arbejder sig op af brædderne på broen, og det virker som om de underliggende lægter/vanger ikke kan tage flere søm. Medlemmerne er meget flinke til at tage en hammer med til stranden, og slå sømmene i. Nye brædder og søm kan fås hos Bo, SY 54 På næste brodag skal vi nok have nye vanger og flere nye brædder. Bestyrelsen vil sørge for indkøb.

Hverken kommunen eller brandvæsnet har fastsat regler, der forbyder bunker med kvas og fældede træer eller kvashegn, men bestyrelsen opfordrer til, at der specielt i tørre perioder med forøget brandfare holdes øje med brandvæsnets varslinger (åben ild er under alle omstændigheder forbudt hos os).

Redningskransen på stranden er set efter 2 gange i år – og fundet i fin stand.

Der er kommet huller i vejen specielt på Toftevej og Syrenvej – så kør forsigtigt!
Hullerne vil blive fyldt op inden foråret, men har man kræfter til selv at efterfylde hullerne, ligger der grusbunker flere steder. Flere grusbunker vil blive lagt i foråret.

På generalforsamlingen blev det besluttet at sætte nogle ”Blind vej” skilte op. Disse er bestilt og modtaget, og vil sammen med ”20 km” skilte blive sat op snarest.

Godkendelse af nybygninger.
Bestyrelsen har påtaleret mht. nybygninger af alle slags og skal derfor godkende sådanne inden bygning påbegyndes. Ansøgning med tegninger skal sendes til formand Kim Pouelsen på foreningens mail: gf@ellingestrand.dk
Er der nogle ejere, der har bygget uden bestyrelsens tilladelse, beder formanden om, at de fremsendes nu, så vi kan give tilladelsen og have akterne i vores arkiv.

Der opfordres til at medlemmerne af facebookgruppen sletter deres indlæg, når de ikke længere er relevante/varerne ikke længere er til salg!

BRODAG: lørdag d. 6. maj 2023 kl. 10
Vi mødes ved broen og fordeler os i arbejdshold: broreparation,
strandrydning og oprydning på Pinsestien.
Efterfølgende samles vi til sandwichs og drikker en øl eller sodavand

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023
Søndag d. 27. august kl. 11.

Notér allerede nu de 2 datoer. Nærmere indkaldelse følger.

Bestyrelsen takker for i år og ønsker alle et godt efterår og vinter.
Vi glæder os til at ses i vores dejlige område til foråret.

Godt nytår
Bestyrelsen

Similar Posts