Nyt fra bestyrelsen maj 2021


Kloakering i vort område

Efter bestyrelsen har rykket Odsherred Forsyning for en tidsplan, har vi dags dato modtaget nedenstående svar.

Det betyder, at vi inden for de kommende måneder kan forvente at de går i gang med gravearbejdet og hvad der dermed følger af ulemper, men det er så den virkelighed vi står overfor.

Vi er lidt overrasket over tidsplanen, som vi har haft svært ved at gennemskue, og ligeledes den korte tidsfrist inden de går i gang, uden der er fremsendt informationer herom eller indkaldt til møde herom. Men som det fremgår af nedenstående vil de så indkalde til informationsmøde i august måned for de sommerhusejere, der er påvirket heraf.

Tidsplanen er så den vi umiddelbart skal tage hensyn til.
Det betyder også at vi på vor generalforsamling vil nedsætte en arbejdsgruppe, som vi havde forslag om ved vor generalforsamling i 2020, der skal undersøge mulighederne for et samlet tilbud, omhandlende de arbejder den enkelte grundejer selv skal foretage.

Tilbuddene kan vi så efterfølgende skal tages stilling til eventuelt ved en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen vil foretage en affotografering af vore veje, således at vi er sikre på at de genetableres til den høje standard vi har i vort område.

Ifølge den tidsplan vi har modtaget, er der nu følgende tidshorisont for de 3
veje:

Toftevej

Her er der opstart lige efter sommerferien – 1. september- starter i den ende af vejen der ligger tættest på vandet.
Forventes færdig i januar – det sidste er de små stikveje.

Syrenvej og Gl. Kongevej

Her er der opstart i januar og arbejdet forventes færdig i løbet af maj, (det er meget lidt, der er planlagt til januar kun ca. 100 m. fra Kragevej mod Lyngvej) resten ligger i februar, marts, april og maj.

Generelt

Det er som arbejdet er planlagt på nuværende tidspunkt- men når de først kommer i gang – sker der ofte tilretninger af tidsplanen- når arbejdet går i gang kan opdaterede tidsplaner følges på vores hjemmeside.

De grundejere, der ligger i de områder, hvor vi starter til september, vil blive indbudt til et infomøde i august.

Odsherred Forsyning er lige ved at planlægge disse møder. Inden Coronatiden blev disse altid holdt fysik i et forsamlingshus, men det sidst års tid har de været afholdt digitalt, det er endnu ikke bestemt, hvordan de holder møderne til august.

Mange hilsner
På bestyrelsens vegne
Jørgen Christoffersen
Formand

Similar Posts